BURSLAR

 

KMLK DURUMU

(Bu blmdeki 20 soru renci tarafndan cevaplandrlacaktr.)

( Her soru doru ve ak olarak daktilo veya mrekkeple yazlacaktr.)

1. Ad Soyad :
2. Doum tarihi (gn - ay - yl) :
3. Doum Yeri :
4. Uyruu :
5. Nfusa Kaytl olduu yer :
6. Bitirdii okullarn ad,
bitirme yl, bitirme derecesi :
lkokul :
Ortaokul :
Lise ve Dengi Okul :
7. SYM puan ve Yl :
8. Baba Ad-Soyad, lm ise yl :
9. Anne Ad-Soyad, lm ise yl :
10. Babanzn grevi (Emekli veya
lm ise nceki grevi) :
11. Annenizin grevi (Emekli veya
lm ise nceki grevi) :
12. Ka kardeiniz vardr?
(Adlar, Yalar, renimleri) :
13. Aile reisinin bakmakta olduu
fert says :
14. Sizin ve ailenizin geim
sorumluluu kimin zerindedir :
15. Ailenizin kametgah adresi :
16. renim srasndaki adresiniz :
17. Bir baka kurumdan burs veya
kredi alp almadnz :
18. Ailenizin veya akrabanzn
yannda m kalyorsunuz :
19. Yurtta veya pansiyonda kalyorsanz
ne cret dyorsunuz :
20. Bunlarn dnda kal ekliniz
varsa aklaynz. :

 

 


YKSEK RENM DURUM BLDRM FORMU


( Bu blm; rencinin kaytl bulunduu Faklte Dekanl veya Yksek Okul Mdrl tarafndan doldurulacaktr.)

Aada yazl olup dilekesi iliikte gnderilen rencimizin,
1) Bir nceki snfta okuduu btn dersleri retim yl iinde
baaryla tamamlayarak bir st snf olan snfa getii,
2) Malvarl ve gelir durumuna gre maddi destee muhta olduu,
3) Gerek renimdeki baars, gerekse ahlaki unsurlar asndan eitim ve retime elverili bir rencimiz olduu saptanarak URAN HOLDNG A.. bursundan yararlanmas uygun grlmtr.

RENCNN KML :

1) Ad - Soyad ve Okul Numaras :
2) renim grd yksek retim
kurumunun ad ve blm :
3) Bu renime balad yl :
4) Halen kanc snf veya smestr
rencisi olduu :
5) Hangi ders yl sonunda renimini
tamamlayaca :
6) Halen bulunduu snfa geerken ald notlarn ortalamas, tam notun ka olduu bir st snfa kanclkla getii :
7) Belirtilmesi uygun grlen
dier hususlar :


(Adayl uygun gren makam, kurul veya komisyonun bakan ve yelerinin adlar
ve unvanlar yazlacaktr.)

Faklte veya Yksek Okul Mdr
Ad - Soyad
mza - Mhr - Tarih

 
    


GELR DURUMU

(Bu blmdeki 13 soru rencinin babas, yoksa annesi, yoksa renciye bakmakta olan kii, yoksa rencinin kendisi tarafndan cevaplandrlacaktr.

"Maddi destee muhta" olma durumu, bu blmde verilecek bilgilere gre tespit edilecektir. Bunun iin ailesinin veya kendisinin malvarl ve gelir durumunun aada tam olarak belirtilmesi gerekir. Malvarlnn ve gelir durumunun eksik bildirildiinin sonradan tespit edilmesi halinde denen burs kesilir ve burs tutar kanuni faizi ile birlikte geri alnr.)

21. rencinin babasnn yllk net geliri :
22. Annesinin yllk net geliri :
23. Kardeinin yllk net geliri :
24. Varsa einin yllk net geliri :
25. Babasnn veya annesinin lm ile
renciye balanan maan yllk net
geliri :
26. rencinin ailesi kirada m oturuyor :
27. rencinin ve ailesinin evi var mdr :
28. Evden baka tanmaz veya tanr mal ve kymetler varsa takribi deeri ve yllk net geliri :
29. Aileye ait varsa otomobil ve modeli :
30. Ailenin baka geliri varsa miktar
31. renci resmi veya zel herhangi bir
kurumdan burs almakta mdr :
32. renci bir ite alarak kazan
salyor mu :
33. Cevaplarm dorudur. Aksi karsa sorumluluunu kabul ediyorum.
II. Blm cevaplandrann ad ve soyad, renci ile akrabalk derecesi, adresi, telefonu :